Dřevčice

4. 12. 2012 18:42:24
V úrodném kraji Polabí, asi 2 500 staročeských sáhů na jihozápad od přemyslovského hradiště Boleslav (později Stará), při obchodní stezce vedoucí z Prahy na sever až do daleké Lužice, byla založena ves Dřevčice. Ale kdy, to nevíme. Co víme, je to, že kníže Břetislav I. roku 1052 daroval Dřevčice staroboleslavské kapitule.

Pravděpodobně ve 14. století byla postavena na severovýchodním cípu vsi tvrz. To však nevylučuje možnost již dřívější existence nějakého staršího opevněného sídla zde. Tvrz na nevelkém ostrohu byla chráněna též vodními prvky. Samotná tvrz měla lichoběžníkový půdorys a byla tvořena velkou obytnou budovou na východní straně areálu, nádvoří bylo obehnáno vysokou zdí. K tvrzi náležel velký dominikální dvůr. V roce 1630 tvrz vyhořela v rámci vypálení prakticky celých Dřevčic za třicetileté války, ale byla znovu opravena. V 18. století byla přestavěna na sýpku a dominikální dvůr rozdělen. V současné době je tvrz využívána ke komerčním účelům.

Po zralé úvaze musím konstatovat, že nemá valného smyslu v tomto článku vypisovat všechny majitele a správce zdejší tvrze a panství, neboť většina čtenářů nemá šanci si všechny tyto osoby zapamatovat. Výjimkou je snad jen jakýsi Bartoloměj Kokot, který vlastnil Dřevčice v první polovině čtrnáctého století.

 

 

Kostel

Dřevčice, kostel sv. Bartoloměje

Dřevčický kostel je zasvěcen sv. Bartolomějovi. Původní malý románský kostelík zde byl postaven v 11. nebo 12. století. V písemných pramenech se však objevuje až roku 1384, proto ta nejistota v jeho časovém původu. Později byl raně goticky přestavěn, k radosti místních věřících došlo k jeho zvětšení. Posledním větším stavebním úpravám, tentokrát barokním, byl kostel podroben ve druhé polovině 18. století.

Dřevčice, kostel sv. Bartoloměje

 

Na obrázku vpravo je detail okna kostela. Z fotografie je patrný neutěšený stav stavby. Kostel pomalu chátral po celou druhou polovinu 20. století. V nedávné době byla zrekonstruována alespoň střecha, která byla v havarijním stavu.

  Dřevčice, kostel sv. Bartoloměje

Zvonice

  Barokní zvonice  

Dominantou obce je raně barokní zvonice z roku 1695, vzdálená od kostela 200 m východně. Původní zvonice stávala u kostela, ta však nepřežila třicetiletou válku. A protože hlasy zvonů z těchto míst nebyly dostatečně slyšet v nedalekém Vrábí, jehož obyvatelé také chodili do dřevčického kostela, byla nová zvonice postavena na místě, odkud se akustické signály šířily k vrábštím lépe, na místě kaple sv. Floriána, která byla k přestavbě na zvonici využita. Ve zvonici jsou tři zvony z let 1407, 1492 a 1575. V nice nad vstupem je umístěna socha sv. Floriána, patrona hasičů. V roce 1900 byla novogoticky přestavěna střecha.

 

 

Barokní zvonice, socha sv. Floriána


Kapličky

Dřevčice, kaplička svaté cesty mezi Prahou a Starou Boleslaví  

V letech 1674 až 1690 bylo podél tehdejší komunikace mezi Prahou a Starou Boleslaví postaveno 44 výklenkových kapliček, z nichž se do dnešního dne dochovaly jen některé a to v různém stavu zachovalosti. Většinou je uvidíte u silnice mezi výše zmíněnými dvěma městy, některé jsou v poli, kudy cesta kdysi vedla a některé jsou dnes schovány v zahradách, která původní cestu pohltily. Tyto kapličky byly důstojným olemováním poutní svaté cesty, která se zde konávala na paměť poslední cesty svatého Václava.

Na katastru obce Dřevčice, táhnoucího se od Podolanky až k Brandýsu nad Labem, se dnes nachází pět těchto kapliček.

 

Návštěvník, který je všímavý a k tomu navíc zdatný počtář, však napočítá dřevčických kapliček šest. Není to ale žádná chyba, ta jedna totiž do zdejší Via sancta nepatří.

Můžete si ji prohlédnout na obrázku vpravo, byla postavena roku 1803 a je v ní umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

 

  Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Barokní portály

Další architektonickou zajímavostí Dřevčic jsou barokní portály, nebo-li vjezdy selských usedlostí. Ve druhé polovině 18. století byly od panského dvora původní tvrze odděleny dvě usedlosti, čp. 28 a 29.

Dřevčické barokní portály

Na obrázku vidíte zleva bránu usedlosti čp. 28. Brána je v havarijním stavu, vrata jsou stále původní, originální. Pozdně barokní dům této usedlosti s mansardovou střechou má jednoduchý křídlový štít do ulice, vidíme, že průčelí je částečně zohyzděno modernizací. Následuje brána tvrze, za níž je skryt úzký přístupový koridor mezi usedlostmi čp. 28 a 29 k tvrzi (čp. 1). Hned vedle brány tvrze je nižší brána usedlosti čp. 29, vidíme i dům usedlosti, také pozdně barokní, s mansardovou střechou s valbami.

 

Barokní portál u čp. 28

 

Barokní portál u čp. 1 a 29

 

V Dřevčicích nalezneme také několik stavebních objektů v klasicistním slohu. Nejsou to samozřejmě žádné výstavní architektonické kolosy, ale funkční venkovská stavení.

V neorenesančním slohu je školní budova z roku 1887.

 

Klasicistní usedlost

Za zmínku stojí klasicistní usedlost čp. 19 s bránou a přízemním domkem s valbovou střechou.

 


 

Pomník odhalený ke stoletému výročí narození Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola, od sochaře Bohumila Hlaváčka je z roku 1932.

  pomník Miroslava Tyrše

V obci je 7 nemovitostí vedených jako kulturní památky. Uvažované vyhlášení památkové zóny nebylo realizováno.

(V ČR naleznete ještě jedny Dřevčice, ty jsou však v okrese Česká Lípa, ale to už jinde jste, je to jiná vesnice...)

 

(fotografováno v 9.11.2012)

Autor: Radek Folprecht | úterý 4.12.2012 18:42 | karma článku: 19.51 | přečteno: 1663x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Fotoblogy

Pavel Kynčil

Žumberk - středověká opevněná vesnice

Žumberk - v Jižních Čechách je opravdu krásné místo. Má svoji radnici,kostel, tvrz a faru. Co si vlastně přát více.

12.11.2018 v 9:51 | Karma článku: 12.10 | Přečteno: 210 | Diskuse

Otakar Vagner

Nejmilejší Martine, aneb husička a víno na Jiřáku

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus), (316 či 317 v Savarii– 8. listopadu 397 v Candes; 11. listopadu pohřben v Tours) římský voják, poustevník a biskup v Tours. Křesťanská legenda praví, jak se rozdělil s žebrákem o plášť.

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 6.69 | Přečteno: 113 | Diskuse

Marcus Wang

Erotika Bratislava

10.11.2018 se v Bratislavě konal druhý ročník Erofest, výstava erotiky. Kvůli různým "radikálním" odpůrcům se musel konat ve staré průmylové hale na Petržalce, což akci dodalo výjimečnou atmosféru. Posuďte sami.

11.11.2018 v 17:50 | Karma článku: 16.87 | Přečteno: 1660 | Diskuse

Veronika Foglová

Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války na Studeném

V sousední obci Studené dnes probíhaly, tak jako na mnoha jiných místech u nás i ve světě, oslavy 100 let od ukončení Velké války, nazvané později 1. světová.

11.11.2018 v 17:47 | Karma článku: 10.49 | Přečteno: 195 | Diskuse

Pavel Vrba

Na chvíli přenesen do minulosti

hledající dávno ztracené lidské stopy. Do sebe zapadající ozubená kolečka pomyslného stroje času spravedlivě ukrajují odměřený čas. Všem a všemu. Ale jak může člověk onen plynoucí čas zachytit. Třeba zrovna tam, kde to má rád.

11.11.2018 v 16:15 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 270 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz