Spišský hrad

3. 12. 2011 17:17:59
(Slovensko) Mezi nejzajímavější oblasti Slovenska patří bezesporu Spiš. Je to region s krásnou přírodou (Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Pieniny, Slovenský ráj, ...) a mnoha historickými a kulturními památkami (Spišský hrad, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Stará Ľubovňa, ...). Dnešní region Spiš je svými hranicemi prakticky shodný s historickým územím Spišské župy, části Uherského království. A právě jméno této župy bylo odvozeno od jména Spišského hradu (a dle čeho se jmenuje Spišský hrad Spišský, se mi zjistit nepodařilo).

 

Spišský hrad se nachází na travertinovém kopci u obce Spišské Podhradie ve Spišské kotlině a svou rozlohou přesahující 4 hektary se řadí k největším evropským hradním komplexům.
Dle archeologických nálezů byl kopec, na němž se zřícenina nachází, obýván již od dob kamenných - od mladšího paleolitu až neolitu.
Na přelomu našeho letopočtu si zde lid tzv. púchovské kultury, snad nějaká větev Keltů, vybudoval rozsáhlé opevněné hradiště. To bylo na konci druhého století opuštěno a kopec na delší dobu osiřel.
Až někdy v 11. - 12. století byl na nejvyšším místě skály postaven mohutný kamenný donjon, tedy obytná věž. Zdejší Donjon měl kruhový půdorys a průměr 23 m. Tato věž však neměla dlouhého trvání, její destrukci zapříčinila snad jakási tektonická porucha. Z prvé poloviny 13. století potom pocházejí nejstarší stavby horního hradu, kterému dominuje třípodlažní románský palác (na následující fotografii ho vidíme zcela vlevo) a obranná věž typu bergfrit (uprostřed horního hradu). Následně vzniklo románské předhradí přimykající se od západu k hornímu hradu.

Spišský hrad od západu

Ve 14. století se hrad jihozápadním směrem dále rozrůstal. Dnes se výsledek této stavební fáze označuje jako střední nádvoří.
Další stavební činnost měl na svědomí Jan Jiskra z Brandýsa. Ten získal hrad roku 1443. Nejprve se pokusil hrad neúspěšně dobýt vojenskou silou, ale nakonec mu ho vydal za nejasných okolností tehdejší velitel hradní posádky, nějaký Peter Bask. Jiskrovi žoldnéři se utábořili pod hradem na jihozápadním svahu, který nebyl tak prudký a nehrozilo tedy, že budou ze spaní válet sudy. Uprostřed ležení si nechal Jiskra postavit malou kamennou velitelskou pevnůstku kruhového půdorysu a obehnanou příkopem. Posléze nechal prostor ležení uzavřít hradbou. Tak vzniklo dolní nádvoří.
Spišský hrad byl s přestávkami hradem královským a střediskem Spišské župy až do 16. století. Významnými rody, v jejichž rukou se spišský hrad vystřídal, byli například Zápolští, Turzovci nebo Csákyovci.

 

cesta na Spišský hrad ze Spišského podhradí

Ze Spišského Podhradí vede k hradu cesta pro pěší.

 

Spišský hrad, pod hradbami

Pod hradbami.

 

Spišský hrad, pilíře před bránou

 

 

 

 

Kamenné pilíře před hlavní bránou byly postaveny v 17. století a sloužily pro uchycení hradby z dřevěných klád. Je pravděpodobné, že s tímto prvkem bylo počítáno jen jako s překážkou neobsazenou obránci, pro ztížení přístupu k hlavní bráně.

Spišský hrad, brána

Vnitřní strana hlavní brány. Tato brána byla prý původně vybavena méně obvyklým kolébkovým padacím mostem a vlčí jámou. A jako by to nestačilo, byla tam ještě padací mříž. Rozhodně bylo jistější do hradu přicházet s přátelskými úmysly a předem ohlášen, než zbytečně honit adrenalin.

Když už jsme to téma otevřeli, uvedeme si chronologicky seznam dobyvatelů Spišského hradu, většinou tedy jen ve stadiu pokusu:
1241 - Tataři (neúspěšně), zde je však třeba uvést, že ikdyž toto událost je v mnoha pramenech heslovitě zmíněna, tak na druhou stranu někteří historici říkají, že není důkazů nejen o dobývaní hradu Tatary, ale ani o jejich návštěvě na Spiši v inkriminované době.
1312 - Matúš Čák Trenčiansky (neúspěšně)
1443 - Jan Jiskra z Brandýsa (dobývání neúspěšné, hrad získal dohodou)
1528 - Vojsko Ferdinanda I. Habsburského (hrad byl vydán po krátkém obléhání)
1604 - Povstalecké vojsko Štěpána Bocskaye (neúspěšně)
1683 - Kurucové za povstání uherského generála Imricha Thökölyho (neúspěšně)
1703 - Povstalecké vojsko Františka II. Rákócziho (Hrad byl vydán díky zradě místního občana, který vnikl do hradu, poranil velitele posádky, a protože na hradě nebyl přítomen lékař a rána se nehojila, ba naopak, tak se raněný velitel vzdal.)

Pozn.: Možná se ptáte, co dělal krajan Jan Jiskra na Spiši, tak daleko od Brandýsa. Ve službách Alžběty Lucemburské, vdovy po králi Albrechtu II. Habsburském, bojoval na Slovensku za práva jejich syna Ladislava Pohrobka na uherský trůn.

Spišský hrad, cesta na horní hrad

Cesta přes střední nádvoří na horní hrad. Brána, kterou vidíme, ústí do románského předhradí horního hradu.

 

Spišský hrad, bergfrit

Válcová strážní a obranná věž z první poloviny 13. století je typu bergfrit, nesloužila tedy nikdy k obytným účelům, ale mohla být využita jako poslední útočiště obránců při dobytí hradu.

Za zmínku též stojí arkády. Ty pocházejí až z poloviny 17. století. Roku 1639 Spišský hrad získali z vůle krále Csákyovci, neboť po vymření předešlých majitelů (Turzovci) byly nějaké problémy s dědictvím. Pod dlažbou s lavicemi se nachází arkádová chodba, kde jsou vystaveny exponáty zdejších sbírek.

Csákyovci vlastnili hrad do roku 1945. Největší část svého stavebního úsilí vyvinuli právě vzápětí po získání hradu v polovině 17. století, kdy ho upravovali v duchu doby na honosnější sídlo, s čímž ostatně už započali Turzovci.

Poté, co hrad v roce 1780 vyhořel, ho Csákyovci vlastnili ve stavu zříceniny. Velmi je to však nemrzelo, protože již před tímto datem na hradě nebydleli z důvodu přestěhování do pohodlnějších sídel ve formě zámečků (na Slovensku kaštieľ). Zlý jazykové dokonce naznačují, že hrad nechali zapálit samotní Csákyovci, aby se vyhnuli dani z nemovitosti. Tehdy se totiž platila takzvaná daň ze střech, což se u Spišského hradu s mnoha paláci neúnosně prodražovalo. A střechy hořely výtečně.

 

Spišský hrad, románský palác

Horní hrad, románský palác z 1. poloviny 13. století. Palác, stejně jako bergfrit, na předchozí fotografii, nechal postavit vojvoda Koloman, bratr uherského krále Bély IV. Plechová střecha před palácem je z přelomu 20. a 21. století a zakrývá opravenou hradní kapli postavenou ve druhé polovině století 15. rodem Zápolských.

 

Spišský hrad

Pohled z hradní věže na dolní nádvoří. Před ním ještě vidíme nádvoří střední, do kterého se vstupuje hlavní vstupní bránou. V nízkých objektech středního nádvoří přiléhajících k hradební zdi je pokladna, zázemí průvodců (po hradu se můžete pohybovat i bez průvodců) a další potřebná zařízení.
Jak jsme si již řekli, velké dolní nádvoří nechal postavit Jan Jiskra z Brandýsa a sloužilo jako ubytovací plocha pro jeho žoldnéře. Po odchodu těchto lidí však ztratilo dolní nádvoří pro další uživatele hradu význam a bylo spíše přítěží, neboť k jeho obraně by bylo potřeba dalších vojáků nad rámec původního rozpočtu. Nepřehlédnutelné kostky v trávě podél části hradby jsou základy hospodářských staveb ze 17. století.
Velká plocha opevněného dolního nádvoří též svádí k myšlence, že mohlo sloužit jako útočiště obyvatel města pod hradem v případě nebezpečí. Toto se však neprokázalo.

 

Spišský hrad

Část dolního nádvoří s hradbou a částečně zachovalou věží. Vlevo je brána dolního nádvoří.

 

Spišský hrad

Zrekonstruované základy tzv. Jiskrovy pevnůstky, kterou zanedlouho po její výstavbě pohltilo dolní nádvoří.

 

Spišské Podhradie

Pohled z věže na Spišské Podhradie. Před ním, z tohoto pohledu vlastně za ním, obchází silnice Spišskou Kapitulu, ke které se ještě vrátíme na konci článku. Tady si jen řekneme, že zatímco Spišský hrad byl centrem světské moci na Spiši, tak Kapitula byla centrem moci církevní tamtéž.

 

Spišský hrad   Spišský hrad
Dělostřelecké zbraně vystavené na Spišském hradě.
Spišský hrad

sysel obecný

sysel obecnýNa rozlehlém dolním nádvoří žije početná kolonie sysla obecného.

Sysel obecný (slov. syseľ pasienkový) je středně velký zemní hlodavec z čeledi veverkovití. Veverkám však podobný není, což je dáno právě rozdílnosti způsobu života těchto dvou příbuzných. Syslové by si prostě ty velké veverčí uši a huňatý ocas v dírách umolousali.

 

Na zřícenině se můžete setkat také s dravými ptáky, ať už sem zaletěli z blízkého okolí, nebo byli přivezeni sokolníky v rámci různých představení.
dravec

 


 

Spišská KapitulaSpišská Kapitula

Spišská Kapitula, sídlo církevní správy Spiše, byla samostatná obec založená ve 12. století. Od roku 1948 je městskou částí Spišského Podhradí. Dominantou Kapituly je pozdně románská katedrála sv. Martina se dvěma věžemi, postavená v letech 1245-1273. Obec je obehnaná zachovalou městskou hradbou (1662-1665). Zachovaly se i obě původní brány, Dolní a Horní, mezi nimiž je natažena v podstatě jediná ulice. V kapitule žilo 250 až 300 obyvatel, skládajících se z kapitulantů - nebo jak se členům kapituly říká - a služebnictva.

Spišská kapitula je někdy také nazývána slovenský Vatikán.

Spišská Kapitula

 


 

Spišský hrad je národní kulturní památkou Slovenské republiky a Spišská kapitula je Památkovou rezervací. Obě památky jsou zahrnuty ve společném ochranném pásmu a jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO.

(fotografováno 31.7.2011)

Autor: Radek Folprecht | sobota 3.12.2011 17:17 | karma článku: 28.28 | přečteno: 5493x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Fotoblogy

Pavel Kynčil

Žumberk - středověká opevněná vesnice

Žumberk - v Jižních Čechách je opravdu krásné místo. Má svoji radnici,kostel, tvrz a faru. Co si vlastně přát více.

12.11.2018 v 9:51 | Karma článku: 12.40 | Přečteno: 212 | Diskuse

Otakar Vagner

Nejmilejší Martine, aneb husička a víno na Jiřáku

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus), (316 či 317 v Savarii– 8. listopadu 397 v Candes; 11. listopadu pohřben v Tours) římský voják, poustevník a biskup v Tours. Křesťanská legenda praví, jak se rozdělil s žebrákem o plášť.

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 6.69 | Přečteno: 113 | Diskuse

Marcus Wang

Erotika Bratislava

10.11.2018 se v Bratislavě konal druhý ročník Erofest, výstava erotiky. Kvůli různým "radikálním" odpůrcům se musel konat ve staré průmylové hale na Petržalce, což akci dodalo výjimečnou atmosféru. Posuďte sami.

11.11.2018 v 17:50 | Karma článku: 16.87 | Přečteno: 1661 | Diskuse

Veronika Foglová

Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války na Studeném

V sousední obci Studené dnes probíhaly, tak jako na mnoha jiných místech u nás i ve světě, oslavy 100 let od ukončení Velké války, nazvané později 1. světová.

11.11.2018 v 17:47 | Karma článku: 10.49 | Přečteno: 195 | Diskuse

Pavel Vrba

Na chvíli přenesen do minulosti

hledající dávno ztracené lidské stopy. Do sebe zapadající ozubená kolečka pomyslného stroje času spravedlivě ukrajují odměřený čas. Všem a všemu. Ale jak může člověk onen plynoucí čas zachytit. Třeba zrovna tam, kde to má rád.

11.11.2018 v 16:15 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 270 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz