Helfenburk u Úštěku

22. 10. 2011 18:32:59
/ zříceniny Máchova kraje / .                                                                  .

Nedaleko Úštěku, na pískovcovém skalním masivu v údolí Hrádecký důl, leží relativně dochovaná zřícenina hradu Helfenburk, někdy zvaného též Hrádek. Stejně jako u většiny hradů, nemáme ani u Helfenburku písemné doklady o jeho založení. Dle odborných odhadů nechal hrad vystavět kdosi z rodu Ronovců, brzy po roce 1350. Novostavba měla formu menšího hrádku, stavebním materiálem z větší části bylo dřevo.

První historický písemný zdroj o tomto hradu uvádí, že v roce 1375  Hanuš z Helfenburku prodal  Helfenburk pražskému arcibiskupství. A prodat hrad ve středověku, to není jako prodat dnes chalupu. Nový majitel tak získal (koupil) i lesy, louky, pole, vesnice a nevolníky hradem spravované. Pražské arcibiskupství přeneslo na Helfenburk správní agendu oblasti z blízkého Hřídelíku (3 km vzdušnou čarou severně od Helfenburku).

Pražské arcibiskupství začalo ihned Helfenburk přestavovat a zvětšovat, aby lépe vyhovoval funkci na něj kladené. Tyto stavební práce probíhaly za arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a hlavně za jeho nástupce Jana z Jenštejna. Hrad byl obehnán hradbou měřící v obvodu 277 m, čímž se zdvojnásobila rozloha hradu. Byly postaveny zděné paláce a budovy, především hlavní obytná věž, tzv. donjon.

A netrvalo to dlouho a  Helfenburk v době husitství opět přechází do soukromých šlechtických rukou. Tyto ruce, potažmo majitelé, se zde často střídají. Alespoň heslovitě zmíníme Půtu z Častolovic, Berky z Dubé, Jana Smiřického ze Smiřic, Šternberky, pány ze Sulevic, pány z Ilburka, Trachenberky a na koho jsme zapomněli, tomu se omlouváme. Hrad postupně chátrá a na počátku 16. století je opuštěn. Přesto je za třicetileté války drancován, asi cvičně.

Roku 1887 zříceninu kupuje vlastník liběšického panství a textilní továrník Josef Edler von Schroll. V areálu hradu nechal postavil hájenku s hostincem a zrekonstruovat věž, kterou používal po nějakou dobu jako letní sídlo. Slovo rekonstrukce je zde použito tak trochu nešikovně, neboť se pan továrník nedržel historické předlohy, jak si ukážeme dále.

Dnes je majitelem hradu město Úštěk a provozovatelem Občanské sdružení Hrádek. Hrad je otevřen celoročně. Věž je přístupná o víkendech, kdy je přítomen správce. Dobrovolné vstupné bývá využito k opravám a údržbě hradu.


I když všechny cesty vedou na Helfenburk, tak je vhodné zvolit některou s následujícími výchozími body: Úštěk, Ostré nebo Rašovice.

 

Ronov

Jak správně hádáte, ten kopec není Helfenburk, ale Ronov. Takto vidí Ronov pocestný putující z vesnice Rašovice na Helfenburk, pokud si ho zvětší. (Foto zvětšeno, vzdálenost od místa fotografování asi 5,8 km)

 

 

Kalvárie Ostré

Kaple na návrší Kalvárie nad vsí Ostré je další dominanta, kterou lze z této cesty spatřit. (Taktéž zvětšeno, 1,7 km)

 

 

Helfenburk

A konečně z lesa vykukuje vršek věže "utopeného" Helfenburku. Srovnat můžeme například s hradem Kost, ten je také "utopen".

 

Pro lepší orientaci ve změti následujících fotek je přiložen jednoduchý plánek hradu:

 

Helfenburk, půdorys hradu

Půdorys hradu, upravená kresba D. Menclové.

 

 

A - horní brána, vedla do jádra hradu

B - dolní brána, vedla do parkánu

C - obytná věž (donjon)

D - parkán

E - zbytky paláce

F - zbytky hospodářských budov, tzv. příhrádek. Hospodářské budovy byly pravděpodobně také na jižním parkánu, z nich se však nic nedochovalo.

G - modlitebna

H - dřevěný most z horní brány do jádra hradu

J - dřevěný můstek z jádra hradu do prvního patra věže, dnes neexistuje, vstupní portál do věže byl navíc přebudován v okno

K - výpadní branka (výpadní brankou bylo přístupné vnější opevnění tvořené valem a palisádou a chránící jižní svah pod hradem, který nebyl tak prudký jako severní)

L - místo, kde stojí roubená hájenka J. Schrolla

 

 

 

Takto vidí Helfenburk příchozí od Rašovic.

V hradbě napravo od věže jsou brány. Věž byla zakončena střechou, jako krytina byla pravděpodobně použita břidlice. Cimbuří, které dnes vidíme na vrcholu věže, je diskutabilním výsledkem rekonstrukce pana továrníka Schrolla (myšleno tedy rekonstrukce věže).

 

 

 

 

Jak asi vypadala věž před rekonstrukcí můžeme vidět na následujících dobových vyobrazeních zříceniny.

  Helfenburk

Helfenburk

Nahoře naivní romantické vyobrazení na kresbě (1832/33 ?) od K.H. Máchy.

Vpravo jiná kresba, také z 19. století.

  Helfenburk
Helfenburk, horní bránaHorní brána pro jezdce na koni a branka pro pěší do horního hradu. Vidíme vpadliny pro padací mosty a v jejich horních rozích průchozí otvory pro lana.

 

xxx Helfenburk, dolní bránaDolní brána vedoucí do parkánu. Pouze touto bránou mohly do hradu vjíždět povozy.

 

Na rytině od B. Kutiny z poloviny 19. století vidíme, jak původně vypadalo stavební řešení spodních partií brány, kde byl otevřený prostor.

Na Helfenburku byly instalovány zřídka používané padací mosty kolébkového typu. Most tvořil dvouramennou páku a při jeho zvednutí uzavřela kratší vnitřní část mostu prostor pod prahem brány. Výhodou tohoto mostu bylo, že za bránou mohla být ještě vlčí jáma, při vodorovné poloze mostu jinak zakrytá, která dále stěžovala přístup do hradu při proražení brány. Ale z hlediska statiky a složitější konstrukce přinášely kolébkové padací mosty spíše nevýhody, proto se s nimi tak často nesetkáme.

 

Helfenburk, horní brána

 

 

V roubeném srubu, bývalé hájence, má své zázemí správce hradu.

 

Helfenburk

 

Helfenburk, schody ve věži

Ve věži je úzké točité schodiště. Člověk tam ještě jakžtakž projde, ale třeba takový jezevčík by se mohl zlomit. Pokud by teda nešel nastojato.

Vpravo vidíme vstup do schodiště v přízemí věže.

  Helfenburk, vstup na schodiště ve věži

Helfenburk

 

 

 

 

Pohled z věže na zbytky hradní kaple na skalním bloku.

Helfenburk

Z věže vidíme jádro hradu s hradním palácem jako na dlani a obvodovou hradbu.

 

Helfenburk

Hradní palác focený z příhrádku.

 

Helfenburk

Hradní palác focený z jižního parkánu.

 

 

Obvodová hradba je zachovalá v celé délce i s cimbuřím. Stínky jsou opatřeny úzkými střílnami.

  Helfenburk

 

Na severozápadním konci hradu byla jižní i severní větev hradby přivedena k protilehlým stranám opyše, nebo-li konce skalní ostrožny (viz. kresba půdorysu hradu).

Na opyši byl s největší pravděpodobností nějaký dřevěný obranný prvek (malá věž) propojený s jádrem hradu dřevěným můstkem (lávkou).

  Helfenburk

 

S Helfenburkem se rozloučíme ještě dvěma pohledy na dominantu hradu:

 

Helfenburk, věž od jihovýchodu

 
 

Pohled od jihovýchodu

 

 
 

Helfenburk, věž od severozápadu

 
 

Pohled od severozápadu

 

 
Z cesty Rašovice - Helfenburk
A na závěr pro odlehčení: partie ze stejné cesty jako na prvních fotografiích. Kopec vlevo je Vlhošť (vzdálený asi 5,7 km).
Autor: Radek Folprecht | sobota 22.10.2011 18:32 | karma článku: 22.89 | přečteno: 2938x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Fotoblogy

Pavel Kynčil

Žumberk - středověká opevněná vesnice

Žumberk - v Jižních Čechách je opravdu krásné místo. Má svoji radnici,kostel, tvrz a faru. Co si vlastně přát více.

12.11.2018 v 9:51 | Karma článku: 12.70 | Přečteno: 218 | Diskuse

Otakar Vagner

Nejmilejší Martine, aneb husička a víno na Jiřáku

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus), (316 či 317 v Savarii– 8. listopadu 397 v Candes; 11. listopadu pohřben v Tours) římský voják, poustevník a biskup v Tours. Křesťanská legenda praví, jak se rozdělil s žebrákem o plášť.

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 6.69 | Přečteno: 116 | Diskuse

Marcus Wang

Erotika Bratislava

10.11.2018 se v Bratislavě konal druhý ročník Erofest, výstava erotiky. Kvůli různým "radikálním" odpůrcům se musel konat ve staré průmylové hale na Petržalce, což akci dodalo výjimečnou atmosféru. Posuďte sami.

11.11.2018 v 17:50 | Karma článku: 16.87 | Přečteno: 1667 | Diskuse

Veronika Foglová

Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války na Studeném

V sousední obci Studené dnes probíhaly, tak jako na mnoha jiných místech u nás i ve světě, oslavy 100 let od ukončení Velké války, nazvané později 1. světová.

11.11.2018 v 17:47 | Karma článku: 10.49 | Přečteno: 195 | Diskuse

Pavel Vrba

Na chvíli přenesen do minulosti

hledající dávno ztracené lidské stopy. Do sebe zapadající ozubená kolečka pomyslného stroje času spravedlivě ukrajují odměřený čas. Všem a všemu. Ale jak může člověk onen plynoucí čas zachytit. Třeba zrovna tam, kde to má rád.

11.11.2018 v 16:15 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 270 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz