Píčův statek

16. 04. 2014 18:30:59
Ruiny Píčova statku se nachází nedaleko Drábských světniček, při červené turistické trase směrem na Valečov. Pro mnohé z turistů je tento objekt zcela neznámý, nemají tušení, kdo zde žil a hospodařil. Chcete-li se dozvědět více, pokračujte v četbě dále...

 

Píčův statek

Brána bývalého Píčova statku. Západní hranice CHKO Český ráj..

 

První zmínka o samotě zvané Hrada, což byla pravděpodobně předchůdkyně předmětného statku, se objevuje roku 1554. Jméno dostala usedlost podle bývalého staroslovanského hradiště nalézajícího se na plošině severně od statku. A aby těch lokalit starých a prastarých osídlení v oblasti nebylo málo, tak západně od statku najdete stopy po skalním hradu Klamorna, kde byly však nalezeny i artefakty a jiné doličné předměty již z doby kamenné a pak bronzové.

Ale zpět k naší usedlosti. Dalším známým faktem je, že na konci 17. století je nazývána Komárovskou chalupou dle tehdejšího majitele Pavla Komárka. Už název nám napovídá, a skutečně tomu tak bylo, že usedlost nebyla ještě tak rozlehlá, jak se nám jeví z dnešních trosek.

Roku 1716, když předtím přišel na vojně o život jediný mužský dědic zdejších Komárků, se na usedlost přiženil Jan Píč, jehož rod zde působil následujících téměř 250 let. Jan Píč přinesl mimo jiné i potřebný kapitál a usedlost tak mohla být rozšířena. Statek v průběhu staletí vzkvétal a rod Píčů se těšil velké vážnosti v přilehlém okolí. Dokonce lokální šlechta občas na návštěvu zavítala. V době největšího rozmachu patřilo ke statku 15 hektarů pozemků, ať už polí, luk, či kousku lesa.

Během okupace zemřel v roce 1941 ve věku 66 let poslední z významných Píčů na statku. Smrt hospodáře Václava Píče však neměla s válkou nic společného, Němci na statek vůbec nechodili a hospodář s rodinou měl ve skalách ukryty dostatečné zásoby potravin.

Po roce 1948 získali trvalí obyvatelé statku, kterými v té době byli vdova Anna Píčová rozená Dneboská na Branžeži a syn Vladimír, nálepku kulaků. V zimě roku 1952 na statek vtrhla státní bezpečnost. Vladimír byl odveden v poutech, zavřen a nasazen v čedičovém lomu v Libochovanech u Ústí nad Labem. Annu chtěli též zatknout a přemístit do starobince v nedalekých Kurovodicích. Té se však podařilo jako zázrakem prchnout zadním východem, když využila chvilkové nepozornosti zasahujících orgánů. Ve spěchu však neměla čas na sebe něco hodit. Spoře oděná se v zimním nečase rozeběhla k dceři do Branžeže. I když to je vzdušnou čarou pouhých 2,9 km, tak vzhledem k vyššímu věku uprchlice, nedostatečnému ošacení a klimatickým podmínkám, byl tento počin téměř sebevražedný. Vysílením padla na zem během cesty. Naštěstí ji našli náhodní kolemjdoucí, ale téměř na kost promrzlou. Na saních ji rychle dopravili do cílové Branžeže k dceři. Tam Anna Píčová, která se z dobrodružného útěku nakonec jakžtakž vzpamatovala, dožila poslední tři roky svého života.

Opuštěný statek byl rozebrán, nejprve movitý majetek z interiérů, vzápětí došlo k částečnému rozebírání samotných stavebních objektů, čímž se levně vytěžoval kvalitní stavební materiál. Nejvíce se prý činil místní stranický funkcionář.

Než se blížeji seznámíme s dispozicí statku, musíme zmínit ještě archeologický výzkum staroslovanského osídlení na Hradech a Klamorně na konci 19. století. Vedl ho profesor Josef Ladislav Píč, který však nebyl se zdejším rodem v žádném příbuzenském vztahu, šlo pouze o náhodnou shodu jmen. Profesor se s místním jmenovcem seznámil, a ten mu poskytl pomoc při terénních výzkumech.

(Většina faktografických informací o obyvatelích statku byla čerpána z brožury vydané Klubem českých turistů.)

 

Píčův statek, nákres

Nákres Píčova statku (autor neznámý).

 

Píčův statek, historická pohlednice

Historická pohlednice Píčova statku (první polovina 20. let 20. století).

Vlevo je obytné dřevěné stavení s podezdívkou z pískovcových kvádrů, za ním navazuje patrová hospodářská budova s pavlačí, posledním objektem se zřetelným zdivem, opět z pískovcových kvádrů, je chlév. Vidíme také detašované sociální zařízení - tzv. hajzl (z něm. das Häusl), mezi ním a zaparkovaným vozem je bazén (pravděpodobně pro vodní domácí ptactvo).

 

Píčův statek, historická pohlednice

Historická pohlednice Píčova statku (první polovina 20. let 20. století).

Ve svahu pod branou statku stála tzv. perníková chaloupka. Původně to byla sušárna ovoce, otázkou zůstává, z jakého důvodu byla takto "vyzdobena" a zda v té době sloužila stále jako sušárna či dětem na hraní. Perníková chaloupka potom přežila drancování statku v padesátých letech a později snad měla být využívána po nějakou dobu jako chata či ubytovna zaměstnanců darenické keramičky, ležící asi 3 km severně od statku. V osmdesátých letech podlehla úmyslně založenému požáru a dnes po ní není ani památky.

Následující fotografie byly pořízeny 29. 5. 2010 a 30. 3. 2014.

Píčův statek

Pohled na bránu Píčova statku. Někde za zády fotografujícího autora stávala již zmiňovaná perníková chaloupka.

 

Píčův statek

Brána statku s přilehlou budovou z pískovcových kvádrů, fotografováno z nádvorního prostoru statku.

 

Píčův statek

Ještě jednou budova u brány.  

 

Píčův statek

V interiéru budovy u brány, pohled oknem před statek.

 

Píčův statek

 

 

 

V interiéru budovy u brány, pohled oknem na vnitřní stranu brány.

Píčův statek

Hospodářská budova, pravděpodobně stáj, v západní části areálu statku.

 

Píčův statek

 

 

Vstup do sklepení vytesaného v pískovci.

 

 

Ve sklepení se nalézají kovové zbytky podvozkové části jakéhosi stroje. Dle přístupových prostor je zcela zřejmé, že tam ta věc v době aktivního života statku neparkovala, ale byla tam vhozena později.

Píčův statek

 

 

Píčův statek

Přízemní patro velké hospodářské budovy navazující na budovu obytnou bylo zděné, vrchní dřevěné. Jako materiál zděných částí stavebních objektů se v oblasti dnešního Českého ráje často používaly pískovcové kvádry. Vesničané, ale i ti, co bydleli na samotě u lesa, stavěli z pískovce většinou hospodářské budovy, jako byly například chlévy. Obytné budovy bývaly zpravidla dřevěné s případnou pískovcovou podezdívkou. Místním pískovcem nepohrdli ani větší páni, ve velké míře byl použit například při stavbě hradu Kost.

 

Píčův statek

Vlevo je roh největší hospodářské budovy statku, před námi menší chlév.

 

Píčův statek

Reziduum chléva.

 

Píčův statek

Terénní náznaky lidské činnosti.

 

Tak takto neslavně skončil ve své době nejznámější statek v širokém okolí. Na druhou stranu místo působí romanticky a snad ještě více "badatelsky zajímavě".

Autor: Radek Folprecht | středa 16.4.2014 18:30 | karma článku: 31.66 | přečteno: 4225x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Fotoblogy

Pavel Kynčil

Žumberk - středověká opevněná vesnice

Žumberk - v Jižních Čechách je opravdu krásné místo. Má svoji radnici,kostel, tvrz a faru. Co si vlastně přát více.

12.11.2018 v 9:51 | Karma článku: 12.10 | Přečteno: 210 | Diskuse

Otakar Vagner

Nejmilejší Martine, aneb husička a víno na Jiřáku

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus), (316 či 317 v Savarii– 8. listopadu 397 v Candes; 11. listopadu pohřben v Tours) římský voják, poustevník a biskup v Tours. Křesťanská legenda praví, jak se rozdělil s žebrákem o plášť.

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 6.69 | Přečteno: 113 | Diskuse

Marcus Wang

Erotika Bratislava

10.11.2018 se v Bratislavě konal druhý ročník Erofest, výstava erotiky. Kvůli různým "radikálním" odpůrcům se musel konat ve staré průmylové hale na Petržalce, což akci dodalo výjimečnou atmosféru. Posuďte sami.

11.11.2018 v 17:50 | Karma článku: 16.87 | Přečteno: 1660 | Diskuse

Veronika Foglová

Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války na Studeném

V sousední obci Studené dnes probíhaly, tak jako na mnoha jiných místech u nás i ve světě, oslavy 100 let od ukončení Velké války, nazvané později 1. světová.

11.11.2018 v 17:47 | Karma článku: 10.49 | Přečteno: 195 | Diskuse

Pavel Vrba

Na chvíli přenesen do minulosti

hledající dávno ztracené lidské stopy. Do sebe zapadající ozubená kolečka pomyslného stroje času spravedlivě ukrajují odměřený čas. Všem a všemu. Ale jak může člověk onen plynoucí čas zachytit. Třeba zrovna tam, kde to má rád.

11.11.2018 v 16:15 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 270 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz